Generatiedag

Eenmaal per jaar organiseert de Jeugdsectie in samenwerking met ‘ouderen’ een Generatiedag. Immers, één ding hebben wij allemaal gemeenschappelijk, en dat is de antroposofie.

Hoe kijken jongeren hiertegen aan, en hoe kijken ouderen hier tegenaan? Meer nog dan dat hebben wij gemeenschappelijk: het leven. Hoe kijken jongeren hier tegenaan en hoe kijken ouderen hier tegenaan?

Middels werkgroepen, kunst en ontmoeting verbinden wij op deze wijze jaarlijks de verschillende generaties met elkaar, waardoor leeftijden even vervagen mogen.