Verslag van de Michaëldagen

Iets langer dan twee weken geleden namen we afscheid van elkaar op de Warmonderhof! Wij kijken terug op een bijzondere Michaëlsviering en vinden het leuk om nog even kort terug te blikken en een aantal zaken met jullie te delen die nog in het verschiet liggen.

Vrijdag – aankomst en opmaat

Op vrijdag druppelden jullie de hele namiddag en avond binnen op de Warmonderhof en werden de tenten opgezet waardoor er een bont kampeerveld ontstond.
Na de eerste gezamenlijke maaltijd hield Jan-Thijs een openingslezing waarin hij de vraag ‘Wat is de relatie tussen Michaël en voeding?’ onderzocht aan de hand van anekdotes en beschouwingen over zijn eigen leven. De kern van zijn verhaal was dat wij indirect het licht van de zon eten. Michaël, de aartsengel van de zon, staat voor de hoge Zonnegeest die wij Christus noemen, het wezen der kosmische Liefde. Kortom: wij eten dus eigenlijk liefde.

Zaterdag – Voeding voor de ziel

Na een koude nacht werd de dag geopend met een lezing van Paul Doesburg. Hij leidde ons in in de wereld van de kristallisatie-beelden, die hij maakt van voeding. Met deze beelden wordt uitdrukking gegeven aan de vorm krachten of levenskrachten die in het voedsel besloten liggen. In zijn onderzoek kijkt Paul Doesburg onder andere naar verouderingsreeksen van voedsel en naar de verschillen tussen conventionele, biologische en biologisch-dynamische voeding. Het was bijzonder dat wij allemaal konden ervaren hoe sterk de verschillen naar voren komen in deze kristallisatie-beelden.

’S middags gingen we aan de slag in de verschillende werkgroepen. Sommigen gingen praktisch aan de slag en bereiden een soep of smeedden een lepel, terwijl anderen op filosofische wijze ons voedselsysteem beschouwden.

‘S avonds vierden we het Michaëlsfeest en sloegen daarmee een brug naar de volgende dag. Frans Lutters gaf een lezing over wie Michael is en hoe hij werkt in deze tijd. Hij vertelde hoe in naam van Michaël het zwaard en de graal worden verenigd. Hoe de krachten van het zwaard waarmee de draak onder de voet wordt gehouden en de blik op het doel wordt gericht en de graal die een schaal vormt waarin de christus-impuls ontvangen kan worden in ieder mens ontwikkeld kunnen worden door de verbinding met Michaël. Ook vertelde hij over de zeven deugden die wij kunnen ontwikkelen en die samenhangen met onder andere de zeven dagen van de week, zeven kleuren en zeven boomsoorten. Deze kwamen terug in het Michaëls ritueel dat volgde en waarin wij samen de draak verbrandden en ieder ook zijn eigen draak aan het vuur gaf.

Zondag – Voeding voor de ziel

Op zondag nam Loek Dullaart ons mee door de dierenriem. Deze staat onder andere symbool voor een inwijdingsweg waarin ieder dierenriemteken een eigen deugd vertegenwoordigt die verworven kan worden op de weg van de inwijding. Het verwerven van deze deugden is voedsel voor de ziel. In de werkgroepen werd geschilderd en gedicht maar ook gemediteerd en ziele-onderzoek verricht.

Het was bijzonder om bij de afsluiting te beseffen dat we met zo’n grote groep jonge mensen deze inhoud en viering konden beleven en konden voelen hoe wij samen een impuls voor de toekomst dragen!

Extra:
De spreuken van het Michaëls-ritueel

Zaterdag

Het spreekt de loden Saturnus door de bomen van het donkere woud, dennen, beuken en cipressen:

“O mens, voel de verantwoording voor de noden van je tijd en van heel de mensheid. Grijp de opdracht die het leven aan je stelt innig en ernstig aan.”

Zondag

Het spreekt de doorlichte, hoog oprijzende es, de boom van de gouden zon:

“O mens, wees oprecht en voornaam. Verdoe jezelf niet met het onwaardige. Wees je van je mensenadel wel bewust.”

Maandag

Het spreekt de zilveren maan in de tijd van mei door de bloeiende kersenboom, wiens bloesems in de zomer tot vruchten rijpen:

“O mens, verander zoals de plant het onderliggende in het bovenliggende, reinig de driften, word rijp en oogst levensvruchten.”

Dinsdag

Het spreekt de knoestige eikenboom, de dienaar van de ijzeren Mars:

“O mens, wortel in de diepten en rijs op in de hoogten. Wees krachtig en sterk. Wees vechter, ridder en beschermer.”

Woensdag

Het spreekt de kwikzilverachtige Mercurius door de levendige groeikracht van de iep en diens gevleugelde zaad:

“O mens, beweeg je, wees beweeglijk, levendig en snel.”

Donderdag

Het spreekt de esdoorn met zijn uitgespreide bladeren, de boom van Jupiter, voor wie het tin heilig is:

“O mens, overwin de haast en de gejaagdheid in jezelf. Zoek uren van rust, waarin deugdelijkheid en wijsheid geboren kunnen worden.”

Vrijdag

Het spreekt de koperen Venus door de maagdelijke, wit glinsterende berk, die zwak wortelt en veel licht drinkt:

“O mens, vorm je ziel. Bewonder in tederheid liefhebbend de schoonheid van de wereld.”

Johannes Hemleben
Zeven boomspreuken

Uit ‘Symbole der Schöpfung’, Urachshaus Stuttgart, vertaling van Sebastian Diergardt

Foto’s

Met dank aan fotografe Tinka Kreeft!

Deel de vreugde: