Privacy

Privacyverklaring

De Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging, gevestigd te Zeist, Boslaan 15 – 3701 CH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging, hierna de Jeugdsectie, respecteert jouw privacy en behandelt je persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

Doel en grondslag

De Jeugdsectie gebruikt je gegevens uitsluitend voor verenigingsactiviteiten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met activiteiten voor en door de Antroposofische Vereniging.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of wettelijke vorderingen te voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Jeugdsectie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Jeugdsectie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verzending van onze nieuwsbrief;
 • De afhandeling van je reservering en/of betaling;
 • Alle voorkomende administratieve handelingen.

Persoonsgegevens

Jeugdsectie verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen.

Voorts verwerken wij alle overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jeugdsectie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de privacy van personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van menselijke interactie.

Bewaartermijn

De Jeugdsectie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en aanverwante administratie met jouw (persoons)gegevens te bewaren.

Rechten

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar u op te sturen.

Wens je gebruik te maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar contact@jeugdsectie.org.

Gegevensbeveiliging

De Jeugdsectie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingstoepassingen, waaronder onze firewall, virus- en malwarescanning en authenticatie voor onze dataverwerkingsprogramma’s.
 • TLS/SSL, waarmee wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding verzenden;
 • DKIM, SPF en DMARC, om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;

Cookies

De Jeugdsectie gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Betalingsprovider

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen, maakt de Jeugdsectie gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Aanpassingen

De Jeugdsectie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.